Τι είναι η συστημική/οικογενειακή θεραπεία;

Η οικογενειακή θεραπεία απευθύνεται σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στο πλαίσιο των σχέσεων τους με σημαντικά άτομα στη ζωή τους και στα κοινωνικά τους δίκτυα. Πρόκειται για μια αναγνωρισμένη προσέγγιση ψυχοθεραπείας που στοχεύει κυρίως στο οικογενειακό σύστημα ως κοινωνική μονάδα, σε αντίθεση με άλλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις όπως ψυχοδυναμική ή γνωσιακή-συμπεριφορική θεραπεία που εστιάζουν στο άτομο. Η οικογενειακή θεραπεία και η συστηματική πρακτική είναι ένα ετερογενές πεδίο. Υπάρχουν διαφορετικές σχολές και μοντέλα που μοιράζονται διάφορες αρχές και υποθέσεις. Μερικοί από τους στόχους της οικογενειακής θεραπείας μπορεί να είναι για παράδειγμα: βελτίωση της οικογένειας στο να λειτουργεί σε διαφορετικά επίπεδα, ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και η συναισθηματική υποστήριξη μεταξύ των μελών της οικογένειας, ανάπτυξη δεξιοτήτων αντιμετώπισης και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων σε διάφορα διλήμματα και καταστάσεις ζωής και ούτω καθεξής.
Η συστημική προσέγγιση, βλέπει τα προβλήματα ενός ατόμου σε σχέση με τα διαφορετικά πλαίσια στα οποία ζουν οι άνθρωποι: δηλαδή ως σύντροφος σε σχέση ζευγαριού, ως μέλος της οικογένειας, άτομο με ιδιαίτερη πολιτιστικές και / ή θρησκευτικές πεποιθήσεις, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές συνθήκες και τις πολιτικές διαδικασίες. Η συστηματική πρακτική θεωρεί ότι το «πλαίσιο» είναι υψίστης σημασίας για την ψυχολογική ανάπτυξη και τη συναισθηματική ευημερία ενός ατόμου.

Πως μπορεί να με βοηθήσει η συστημική / οικογενειακή θεραπεία;

Η οικογένεια μπορεί να είναι και μια μεγάλη πηγή υποστήριξης για τους ανθρώπους, αλλά και μια πηγή αγωνίας, παρανόησης και πόνου. Επομένως, η οικογενειακή θεραπεία και η συστηματική προσέγγιση είναι σημαντικές, κάθε φορά που ο στόχος είναι να ενισχυθεί η ικανότητα των μελών της οικογένειας να αλληλοϋποστηρίζονται. Η δυνατότητα στα μέλη της οικογένειας να χρησιμοποιούν τους πόρους τους πιο αποτελεσματικά με υποστηρικτικό τρόπο, μπορεί να είναι ζωτικής σημασίας για να βοηθήσει τα μέλη να διαχειριστούν μεταβατικά στάδια της οικογενειακής ανάπτυξης ή αγχωτικά γεγονότα ζωής, όπως μια σοβαρή ασθένεια ή θάνατο μέλους της οικογένειας.
Γενικά, κάθε κατάσταση ή πρόβλημα που επηρεάζει τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας και της λειτουργίας της οικογένειας και τον υποστηρικτικό της ρόλο, μπορεί να επωφεληθεί από τη συστηματική οικογενειακή θεραπεία. Ομοίως, οποιοδήποτε πρόβλημα ενός ατόμου που επηρεάζει τη ζωή του σε σχέση με τις σχέσεις του με την οικογένεια και τα ευρύτερα περιβάλλοντα θα επωφεληθεί από τη συστημική προσέγγιση. Η συμμετοχή άλλων ατόμων στην οικογένεια ή το κοινωνικό δίκτυο ενός ατόμου στη θεραπεία, μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή της παθολογίας αυτού του ατόμου και στην αντιμετώπιση του προβλήματος πιο αποτελεσματικά.
Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να είναι χρήσιμη σε περιόδους κρίσης όπως επίσης και σε σχέση με μακροχρόνια προβλήματα. Χρησιμεύει επίσης στην πρόληψη προβλημάτων όπως μια σε μια συμπεριφορική δυσκολία, για παράδειγμα, την επιδείνωση της παραβατικότητας. Μερικά από τα ζητήματα ή καταστάσεις στις οποίες μια οικογένεια θα μπορούσε να επωφεληθεί από την οικογενειακή θεραπεία παρατίθενται παρακάτω:
– Ψυχοσωματικά προβλήματα
– Ψυχική υγεία παιδιών και εφήβων
– Ψυχική υγεία ενηλίκων
– Ψυχοσεξουαλικές δυσκολίες
– Κατάχρηση αλκοόλ και άλλων ουσιών
– Συζυγικά προβλήματα, όπως ζητήματα χωρισμού και διαζυγίου
– Προώθηση της φροντίδας, της υιοθεσίας και των συναφών θεμάτων
– Κύκλος οικογενειακής ζωής και μεταβατικά στάδια ζητημάτων ζωής
– Προώθηση των γονικών δεξιοτήτων και της οικογενειακής λειτουργίας
– Σχολικά προβλήματα
– Προβλήματα που σχετίζονται με την εργασία
– Τραυματικές εμπειρίες, απώλεια και πένθος
– Διακοπή της οικογενειακής ζωής λόγω κοινωνικών, πολιτικών και θρησκευτικών συγκρούσεων

Εν κατακλείδι…

Η οικογενειακή θεραπεία είναι μια προσέγγιση ψυχοθεραπείας με πρωταρχική εστίαση στην οικογένεια και σε άλλες σχέσεις ενός ατόμου. Είναι μια καλά ερευνημένη προσέγγιση με ισχυρές ενδείξεις αποτελεσματικότητας σε ένα ευρύ φάσμα συγκεκριμένων συνθηκών. Η παροχή οικογενειακής θεραπείας πρέπει να προσφέρεται για τους ακόλουθους λόγους:
o Η θεραπεία εστιασμένη στην οικογένεια είναι σημαντική ως μέσο πρόληψης διαφόρων προβλημάτων που μπορεί να καταστούν σοβαρό βάρος για την κοινωνία εν γένει.
o Η οικογενειακή θεραπεία θεωρείται μια πολύ αποτελεσματική προσέγγιση στην πρόληψη και θεραπεία διαφόρων συναισθηματικών και συμπεριφορικών προβλημάτων στην παιδική και εφηβική ηλικία.
o Η οικογενειακή θεραπεία μπορεί να βοηθήσει τα μέλη της οικογένειας να χρησιμοποιούν τους δικούς τους πόρους παρέχοντας υποστήριξη το ένα στο άλλο σε διάφορες αγχωτικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης της ψυχικής και σωματικής ασθένειας.
o Οι κατάλληλα εκπαιδευμένοι οικογενειακοί θεραπευτές και οι συστηματικοί σύμβουλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα όπως οργανισμούς και ιδρύματα, όπου μπορούν να προωθήσουν την ομαδική εργασία και την επίλυση προβλημάτων. Μπορούν επίσης να συμμετέχουν στην επίλυση συγκρούσεων και στις διαδικασίες διαπραγμάτευσης σε κοινωνικές και πολιτικές κρίσεις.
o Μια συστημική προοπτική με την ευρύτερη της έννοια, μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της αλληλεγγύης, της ανοχής, της εμπιστοσύνης και της συνεργασίας, τα οποία είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι μιας υγιούς κοινωνίας.